Historia

Skapande Händer konsthantverk finns på Sätra Brunn som ligger strax utanför Sala.

 

Sätra Brunn Hälsobrunn är en spa och konferensanläggning med varierande historisk bakgrund. Det har bedrivits verksamhet för hälsans främjande i över 300 år på Hälsobrunnen. Den drivs idag sedan 2002 som en ekonomisk förening.

 

År 1700 besökte provincialmedicus Samuel Skragge området för att provsmaka det hälsovatten som hade goda rykten om sig att kunna bota sjukdomar. Han blev mycket nöjd och eftersom det var god kvalitet på vattnet köpte han området och startade Sätra Brunn Hälsobrunn

 

På området finns det sju källor där Trefaldighetskällan är den största. Det sägs att på Sätra Brunn kom inte bara det "fina" folket som på andra hälsobrunnar. Här på Brunnen var alla välkomna även allmogen och till och med uslingar som var de fattigaste.

 

Det finns mer att läsa i ett häfte som finns att köpa på Sätra Brunn. Den heter Att älska en brunn av Kajsa Berglind, Annmarie Wikman och Mats Wikman.

 

Inom Sätra Brunnsområdet finns 110 byggnader. I en av byggnaderna är Skapande Händers butik inhyst. Byggnaden kallas affären som ombyggdes 1880-1885. Man rev till hälften det tidigare fattighuset för kvinnor och den kvarvarande hälften gjordes om till handelsbod.

 

Skapande Händer konsthantverk drivs som en ekonomisk förening och har funnits i nuvarande lokal sedan 2003. Skapande Händer konsthantverk startade sin verksamhet redan 1990 med olika lokaliseringar bland annat i centrala Sala.

 

Skapande Händer konsthantverk ekonomisk förening drivs av en grupp lokala konsthantverkare med gästmedlemmar som tillsammans har skapat en skattkammare där man kan hitta genuint hantverk av högsta kvalitet. Ett attraktivt och välbesökt mål för Sätra Brunn Hälsobrunns besökare men även för turister och boende i närområdet.

Copyright @ All Rights Reserved